Nieuwe quarantainemaatregelen

July 09, 2020

Nieuwe Quarantainemaatregelen voor reizigers die terugkeren

 

De verschillende overheden in ons land hebben een akkoord bereikt over de quarantainemaatregelen voor reizigers die terugkeren uit een Europees gebied waar het coronavirus weer opflakkert. Er komen een lijst en kaart met gebieden waar de situatie precair is, en bijhorende kleurcodes. Wie terugkeert uit een rode zone - waarvoor ook een formeel reisverbod uitgevaardigd zal worden - moet bij thuiskomst verplicht in quarantaine en een coronatest laten afnemen. Overtredingen kunnen in theorie bestraft worden met boetes tot 4.000 euro en een gevangenisstraf tot 6 maanden.

 

Er zullen drie codes gelden, afhankelijk van de zone in een van de 31 Europese landen. De overheid maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Deze zones en de praktische uitwerking worden zo snel mogelijk gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken. Een werkgroep, de evaluatiecel CELEVAL, moet daarvoor nog samenkomen, en het is niet duidelijk of dat vandaag nog lukt.

 

Code rood: formeel reisverbod, en quarantaine en een coronatest verplicht

 

Rode zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen die opnieuw in lockdown worden geplaatst. De lijst kan op basis van een advies van de federale evaluatiecel bovendien nog worden uitgebreid tot gebieden die “op basis van objectieve epidemiologische criteria worden geacht een zeer hoog risico te lopen, ook binnen de Schengen+-zone”. 

 

Voor deze zones vaardigt België een formeel reisverbod uit. Reizigers die desondanks terugkeren uit deze zones zullen worden behandeld als “hoogrisicocontacten”, wat betekent dat ze verplicht getest worden en in quarantaine moeten.

 

Is de test positief, dan wordt de quarantaine verlengd. Is de test negatief, blijft quarantaine verplicht, en volgt na vijf dagen een nieuwe test. Is die positief, dan wordt de quarantaine ook verlengd. Pas bij een tweede negatieve test, wordt de quarantaine opgeheven.

 

Boete en gevangenisstraf

 

De juridische regeling rond de quarantaine bevindt zich op deelstaatniveau. Daarover zou er in de loop van volgende week meer duidelijkheid komen voor Vlaanderen. Wel is al bekend dat er boetes tot 4.000 euro en in theorie zelfs een gevangenisstraf tot zes maanden op het overtreden van de verplichte quarantaine zal komen te staan, bevestigt het kabinet-Beke aan onze redactie. Al beseffen ze er ook dat controle in de praktijk bijzonder moeilijk en zelfs onmogelijk zal zijn.

 

Het gaat om dezelfde straffen die zijn opgenomen in het Vlaams preventiedecreet, dat nu enkel geldt voor wie al besmet is. Dat decreet zal daarom dus zo snel mogelijk worden aangepast om het uit te breiden naar al wie terugkeert uit de rode zones en zo dan ook mogelijk besmet is.

 

Code oranje: quarantaine wordt “sterk aanbevolen”, maar niet verplicht

 

Oranje zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waarvoor een hoog gezondheidsrisico is vastgesteld op basis van objectieve epidemiologische criteria. Voor deze zones raadt België reizen sterk af. Reizigers die toch terugkeren uit deze zones zullen gevraagd worden om testen en quarantaine te ondergaan.

 

Code groen: geen extra maatregelen nodig bij thuiskomst

 

In de groene gebieden moeten wel de gewone voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, zoals vaak de handen wassen en voldoende afstand houden.

Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken zijn de reisadviezen aangepast, klik hier voor meer informatie.

Categories:corona nieuws