Toekomstperspectief voor Brussels Airlines

July 22, 2020

Op 21 juli werden in Brussel de laatste inspanningen geleverd om Brussels Airlines financieel door de crisis te helpen. Er is een plan overeengekomen van bijna een half miljard euro dat zowel door de Belgische staat als door Lufthansa zal worden verzekerd. 

De Belgische staat leent  290 miljoen euro uit aan Brussels Airlines. Die lening zal tegen 2026 moeten worden terugbetaald.

 

  • De financiële middelen zullen binnen Brussels Airlines blijven, en niet doorstromen naar Lufthansa zelf of naar andere dochterondernemingen van de Duitse groep. 

  • De Duitsers hebben zich geëngageerd om de hub en het hoofdkwartier van Brussels Airlines in Brussel te behouden, en de naam van de maatschappij en haar Belgische licentie te behouden. Die engagementen zijn juridisch bindend.

  • De aandelen Brussels Airlines dienen als onderpand voor de lening. Mocht Brussels Airlines de lening niet (tijdig) terugbetalen, dan krijgt de Belgische overheid de luchtvaartmaatschappij in handen. Dat mechanisme geldt ook bij het niet respecteren van de hierboven vermelde engagementen.

  • De Belgische staat krijgt twee zitjes in de raad van bestuur van Brussels Airlines.

De rest van de het bedrag, 170 miljoen euro, zal door Lufthansa worden gefinancierd. Van dat bedrag is zo’n 70 miljoen euro bestemd voor de herstructurering waarbij de maatschappij met enkele honderden jobs moet inkrimpen.

Het hele reddingsplan moet nu nog wel worden goedgekeurd door het kernkabinet, de Lufthansa Group, de Duitse overheid en de Europese Commissie. Dat zouden eerder formaliteiten moeten zijn.