UPDATE: Maatregelen voor professionele reizen opnieuw bijgesteld

January 07, 2021

Op 5 januari kondigden wij de nieuwe maatregelen aan die van toepassing werden voor professionele reizen. Amper 1 dag na de lancering van het nieuwe BTA-formulier stelde de overheid al misbruik vast. Het formulier werd daarom enkel dagen offline gehaald. Ondertussen is het terug gebruiksklaar, weliswaar met enkele aanpassingen. In dit artikel vind je de meest recente informatie zoals bekend op 11/01/2021.

 

Onderscheid tussen professionele reizen en privé-reizen

Sinds 4 januari 2021 maakt de overheid officieel een onderscheid tussen professionele reizen en privé-reizen. Concreet betekent dit dat professionele reizigers niet verplicht in quarantaine moeten bij het binnenkomen van ons land of bij terugkeer naar België, ook niet als ze uit een rode zone komen. De voorwaarde is wel dat de reis veilig is verlopen.

 

Geen quarantaine, wel verplichte testen

Professionele reizigers kunnen - in geval van een veilige reis - rekenen op soepelere maatregelen. Ze moeten, wanneer ze uit een rode zone komen, niet verplicht in quarantaine. In tegenstelling tot eerdere communicatie van de overheid, blijft een test op dag 1 en op dag 7 wel verplicht voor Belgische inwoners. In het geval van een positieve test volgt er uiteraard wel een verplichte quarantaine. Niet-inwoners dienen over een negatieve PCR-test te beschikken in het land van herkomst, vooraleer ze naar België kunnen komen. 

 

Wie kan er gebruik van maken?

Voor reizen naar ons land: het BTA-formulier kan niet gebruikt worden voor reizen naar ons land van niet-inwoners van België met als doel een tijdelijke of permanente tewerkstelling in ons land (zelfs niet in essentiële sectoren of kritische functies), maar wel voor beperkte zakelijke contacten gelinkt aan een concreet project of aan een dossier, met een maximale duurtijd van 5 dagen.

Voor reizen naar het buitenland van Belgische inwoners: het moet gaan om verplaatsingen voor dossiers of projecten die beperkte interventies ter plaatse noodzaken. Hier is geen tijdsbeperking voorzien.

Voor officiële reizen: het moet gaan om de diplomatieke gemeenschap, ambtenaren van internationale organisaties in België of officiële bezoekers (ministers, staatshoofden enz.).

Het BTA-formulier moet worden ingevuld door de Belgische werkgever, de Belgische opdrachtgever of een internationale organisatie gevestigd op Belgisch grondgebied waar of in wiens opdracht deze reiziger tijdelijk wordt tewerkgesteld / op een officiële missie of bezoek is. Deze aanvrager is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van het systeem.

Indien iemand om professionele redenen reist, maar niet beschikt over een geldig certificaatnummer volgens bovenstaande procedure, kan de rubriek professionele reis in het PLF niet geactiveerd worden en valt dit onder de regeling van niet-professionele reizen, met verplichte quarantaine.

 

 

DIT ZIJN DE 3 TE NEMEN STAPPEN

 

1) BTA-formulier van de werkgever

Er werd een nieuw formulier gecreëerd. Het Business Travel Abroad-formulier. Dit moet eerst door de werkgever ingevuld worden. Meteen na het verzenden van de aanvraag wordt een BTA-certificaatnummer gegenereerd. Dit nummer moet hij aan de professionele reiziger in kwestie bezorgen. Per reiziger en per reis dient 1 formulier ingevuld te worden. 

 

Hier kan je het BTA-formulier raadplegen en invullen

 

2) Invullen van het Passenger Locator Form (PLF)

Max 48 uur voor terugkeer naar België dient de (professionele)reiziger het PLF-formulier in te vullen. Voortaan staat er bij de sectie “Aankomst in België “een extra optie. Je kan aangeven dat je reist om professionele redenen. Er verschijnt dan een veld waar je het BTA-certificaatnummer, dat je van je werkgever hebt ontvangen, moet invullen.

 

Hier kan je het PLF raadplegen en invullen

 

3) Invullen van het zelfevaluatieformulier

Dit zelfevaluatieformulier maakt al enkele maanden deel uit van het Passenger Locator Form (PLF). Ook professionele reizigers dienen dit nog steeds in te vullen. Op basis van de antwoorden wordt een risicoscore berekend. Als deze laag is en je hebt een geldig BTA-certificaatnummer ingevuld, dan hoef je niet in quarantaine, ook al kom je uit een rode zone. De testen blijven wel verplicht.

 

Indien iemand die om professionele redenen reist, maar niet beschikt over een geldig BTA nummer volgens bovenstaande procedure, kan de rubriek professionele reis in het PLF niet activeren en valt onder de regeling van niet-professionele reizen, met verplichte quarantaine. De werkgever (aanvrager) is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van het systeem. Meer informatie en het formaat van de formulieren vindt u onder de rubriek "nieuw op deze website" op de website corona-tracking.info