Vakantiereizen terug mogelijk vanaf 19 april

March 22, 2021

Een vakantiereis naar het buitenland tijdens de Paasvakantie zit er helaas voor het tweede jaar op rij niet meer in. Maar vanaf 19 april gaan de poorten voor alle reislustige onderdanen weer open. Hoe ver die poorten opengaan en onder welke voorwaarden is nog niet duidelijk.

Op 20 maart verscheen een nieuw Ministerieel besluit. Ondertussen hebben we geleerd om ons te focussen op Artikel 21, dat volledig gewijd is aan reizen. Daarin wordt paragraaf 1 volledig vervangen. De bewuste passage: “Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden voor personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België.”, komt dus te vervallen. Exit verklaring op eer.

Bovendien geeft het Ministerieel besluit aan dat deze aanpassing in werking treedt vanaf 19 april 2021. We keren zo terug naar de situatie van voor 27 januari.

 

"Concreet betekent dit dat vanaf dan geen onderscheid meer gemaakt zal worden

tussen essentiële en niet-essentiële reizen en dat ook vakantiereizen weer mogelijk worden.

De preciese voorwaarden zijn nog niet bekend."

 

En zo komt er een eind aan deze extreme en vrijheidsbeperkende maatregel, waarvan zelfs de Europese tenen gingen krullen. Er werd al langer op gewezen dat dit besluit buiten proportie was en dat men beter kan inzetten op testen en quarantaine. Als men er nu in slaagt om dit goed te organiseren en vooral ook goed op te volgen, dan kunnen we misschien voorzichtig terug beginnen dromen van veilig reizen.

De maatregelen rond het verplichte Passenger Locator Form blijven alvast overeind. Over het BTA-formulier voor professionele reizen werden nog geen uitspraken gedaan, maar gezien het onderscheid tussen essentieel en niet-essentieel komt te vervallen, zal dit allicht ook sneuvelen.

We volgen het verder voor je op!